FANDOMชื่ออื่น ๆ : สลิด ผักสลิดคาเลา สลิดป่า ผักสลิด กะจอน ขะจอน ผักขิก

ชื่อสามัญ : Cowslip creeper

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Telosma minor Craib

วงศ์ : ASCLEPIADACEAEลักษณะทั่วไป :ต้น : เป็นพรรณไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ใหญ่ หรือขึ้นตามร้านต้นไม้ ลักษณะของเถานั้นจุคล้ายชิงข้าชาลี

ใบ : จะกลมโตและตรงปลายของมันจะแหลม ลักษณะนั้นเหมือนใบข้าวสาร ใบนั้นมีสีเขียวอมแดงเล้กน้อย

ดอก : จะออกเป็นช่อกระจุก หรือเป็นพวงๆ คล้ายพวงอุบะ ดอกมีสีเขียวอมเหลือง ส่งกลิ่นหอม และแรงกว่ากลิ่นดอกชำมะนาด ดอกนั้นใช้รับประทานเป็นผักได้

เมล็ด (ผล) : มีลักษณะกลม และยาวคล้ายกับลูกนุ่นที่ยังเล็ก ผลอ่อนจะมีรสหวานใช้รับประทานเป็นผักได้ ส่วนผลแก่จะแตกออกเป็นเมล้ดในปลิวว่อนคล้ายนุ่นงิ้ว หรือนุ่นลูกรัก นุ่นในลูกข้าวสาร ซึ่งมีเมล็ดเกาะติดอยู่กับใยสีขาว

เกสร : จะเป็นใยสีขาว ๆ คล้ายใยนุ่นงิ้วปลิวว่อนการขยายพันธุ์ : โดยการปักชำ หรือเอาเมล็ดไปเพาะส่วนที่ใช้ : ราก ใช้ทำเป็นยาสรรพคุณ : ราก นำมาบดผสมกับยาหยอดรักษาตา และรับประทานให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา หรือทำให้รู้รสอาหาร ดับพิษทั้วปวง